Strona Główna

Jesteś tu: » Strona Główna

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW kl VIII, RRODZICÓW I NAUCZYCIELI


Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w:

-prezentacji na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:


prezentacja rekrutacja 2020


-"Informatorze o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckego,

lublinieckiego, myszkowieckiego (rok szkolny 2020/2021), który znajduje się na stronie RODN  "WOM" w Częstochowie:


 https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/
INFORMACJA O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ


      Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od środy 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku, szkoła kontynuuje kształcenie na odległość. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie, komunikując się z uczniami i ich rodzicami przez e-dziennik.


      Przez e-dziennik została wysłana do uczniów, rodziców i nauczycieli wiadomość, która zawiera informację o:

-organizacji kształcenia na odległość w naszej szkole,

-zasadach monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz jego postępów w nauce.


SZANOWNI RODZICE


     Bardzo proszę o cierpliwość, wyrozumiałość oraz o wspieranie swoich dzieci podczas zdalnej nauki. Obecna sytuacja wymaga współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę o kontakt z nauczycielami przez e-dziennik lub e-maile. W zakładce KONTAKTY znajdują się adresy e-mail do wszystkich nauczycieli z naszej szkoły.


UCZNIOWIE


     Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Proszę, pozostańcie w domach, nie narażajcie swojego zdrowia, zdrowia swoich bliskich, koleżanek, kolegów. Bądźcie odpowiedzialni, wykonujcie zalecane przez nauczycieli zadania, które otrzymujecie przez e-dziennik. Pamiętajcie przy tym o przestrzeganiu zasad higieny i czystości, jak również o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.NAUCZYCIELE


     Dziękuję za współorganizację kształcenia na odległość.


Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

 


PORADY DLA RODZICÓW:

 

  RODZICU:


-zostań z dzieckiem w domu, unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)


-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole; Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Od 16 marca 2020r. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dostosowanych do potrzeb uczniów;


-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;


-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;


-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;


-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;


-jeśli osoba wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 


-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590. 

Prosimy o zapoznanie się z następującymi artykułami:


 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SIECI


 

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?


 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

DO KLASY PIERWSZEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.


Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli  ZGŁOSZENIE, zostały przyjęte do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy. 

 

 

 

Dyrektor szkoły Aldona Huras


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 


  

 


 

Pliki do pobrania