Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorsko- Poetycki

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorsko- Poetycki

pt. „Poeci Regionu Częstochowskiego” 

„ Będę poetą…- szukamy młodych poetów regionu częstochowskiego”

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz młodzież do wzięcia udziału w VIII Powiatowym Konkursie Recytatorsko- Poetyckim, pt. „Poeci Regionu Częstochowskiego”.

Szkolny konkurs recytatorski propagujący twórczość poetów regionu, w tym twórców ludowych  po raz pierwszy odbył się w naszej szkole w 2010r. z inicjatywy i pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego Pana Andrzeja Kubata.

 Od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy prezentują twórczość wybranych poetów regionu .

          Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży twórczości poetów regionu, promowanie uzdolnionej młodzieży oraz współpracę i współzawodnictwo młodzieży  szkól.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie zawiera regulamin.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Poetycki ,

pt. „ Poeci Regionu Częstochowskiego”

 

Założenia regulaminowe

1.Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 30.11.2020r. na adres t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

Konkurs odbędzie się dnia 10.12.2021r. o godzinie 10. 00

W przypadku kształcenia zdalnego dnia 10.12.2021r. odbędzie się zebranie jury, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 11.12.2021r. do godziny 15.00

na stronie szkoły:  www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

2. Cele konkursu:

 • Popularyzacja twórczości młodych poetów regionu częstochowskiego
 • Kształcenie umiejętności pięknej recytacji
 • Doskonalenie warsztatu młodego poety i aktora
 • Kształcenie umiejętności tworzenia dzieła literackiego
 • Propagowanie piękna poezji
 • Upowszechnianie kultury i poprawności  języka ojczystego
 • Przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
 • Tworzenie klimatu współpracy i współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży

 

 3. Warunki regulaminowe:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Uwaga: Uczniowie występują w jednej kategorii wiekowej.  
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

Uczestnicy przygotowują prezentację ( recytację) autorskiego utworu, nigdzie wcześniej nie publikowanego i  nie nagradzanego w innych konkursach.

W przypadku kształcenia zdalnego uczniowie przesyłają tylko swój autorski utwór poetycki napisany na dowolny temat ( miłość, przyjaźń, relacje międzyludzkie, piękno przyrody małej ojczyzny. Itp. tylko zapis komputerowy  na adres:  t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

do dnia 10.12.2021r. do godziny 12.00.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie każdego uczestnika należy dokonać  obowiązkowo do dnia 30.11.2021r. tzn. wypełniając  załączoną kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych i przesłać na adres: t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 •  Uczestnicy konkursu bez dopełnienia tych formalności w wyznaczonym terminie nie będą mogli uczestniczyć w konkursie, a ich prace nie zostaną uwzględnione.
 • Prace konkursowe przesłane po terminie lub bez kompletnej dokumentacji( karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) nie będą podlegały ocenie
 • Organizatorzy zapewniają zwycięzcom konkursu( zdobywcom I, II i III miejsca) nagrody książkowe i dyplomy.

4. Jury:

 • Komisję konkursową powołuje organizator

5. Ocena utworu i prezentacji:

 • Wartości przedstawione w utworze poetyckim
 • Dobór i wykorzystanie środków artystycznego wyrazu
 • Poprawność ortograficzna i językowa
 • Wrażenie artystyczne

Serdecznie zapraszam Aldona Huras

Organizatorzy:

 • Andrzej Kubat- Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego
 • Tatiana Żak – nauczyciel polonista