Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

 

w roku szkolnym 2020/2021

 

Harmonogram wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 

Lp

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z:

Stopień pierwszy

(szkolny)

Stopień drugi

Stopień trzeci

1

Języka polskiego

28.10.2020r.

godz. 8.45

19.11.2020 r. godz. 9 00

18.02.2021r. godz. 1100

2

Matematyki

29.10.2020r.

godz. 8.45

20.11.2020 r. godz. 9 00

19.02.2021 r. godz. 1100

3

Języka angielskiego

30.10.2020r.

godz. 8.45

23.11.2020 r. godz. 9 00

22.02.2021 r. godz. 1100

4

Historii

4.11.2020r.

godz. 8.45

24.11.2020 r. godz. 9 00

23.02.2021 r. godz. 1100

5

Biologii

3.11.2020r.

godz. 8.45

25.11.2020 r. godz. 9 00

24.02.2021 r. godz. 1100

6

Geografii

5.11.2020r.

godz. 8.45

26.11.2020 r. godz. 9 00

25.02.2021 r. godz. 1100

7

Chemii

6.11.2020r.

godz. 8.45

27.11.2020 r. godz. 9 00

26.02.2021 r. godz. 1100

8

Fizyki

9.11.2020r.

godz. 9.00

30.11.2020 r. godz. 9 00

1.03.2021 r. godz. 1100

9

Języka niemieckiego

10.11.2020r.

godz. 9.00

1.12.2020 r. godz. 9 00

3.03.2021 r. godz. 1100

  

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz młodzież do wzięcia udziału w

VII Powiatowym Konkursie Recytatorsko- Poetyckim, pt. „Poeci Regionu Częstochowskiego”.

więcej informacji

 

 

 

Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Starczy

w czasie epidemii COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele      W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych w szkole,  opracowany został Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w czasie epidemii COVID-19, który wysłano do Państwa w wiadomości przez e-dziennik.

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz przestrzeganie zawartych w nim wytycznych.

 

                                                                                               Dyrektor szkoły Aldona Huras
 

       

  

PORADY DLA RODZICÓW:

 

  RODZICU:

-unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)

 

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;

 

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

 

-jeśli osoba wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 

 

-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.