Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

organizowanych w roku szkolnym 2021/2022

 

W Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy zostaną przeprowadzone dla uczniów Wojewódzkie konkursy przedmiotowe. Odbędą się   zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w tabeli:

 

Lp

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z:

Stopień pierwszy

(szkolny)

Stopień drugi

Stopień trzeci

1

Języka polskiego

25.10.2021r.

godz. 8.45

18.11.2021 r. godz. 9.00

3.03.2022r. godz. 11.00

2

Matematyki

28.10.2021r.

godz. 8.45

19.11.2021 r. godz. 9.00

7.03.2022 r. godz. 11.00

3

Języka angielskiego

27.10.2021r.

godz. 8.45

22.11.2021 r. godz. 9.00

8.03.2022 r. godz. 11.00

4

Biologii

26.10.2021r.

godz. 8.45

25.11.2021 r. godz. 9.00

11.03.2022 r. godz. 11.00

5

Geografii

29.10.2021r.

godz. 8.45

24.11.2021 r. godz. 9.00

10.03.2022 r. godz. 11.00

6

Historii

22.10.2021r.

godz. 8.45

23.11.2021 r. godz. 9.00

9.03.2022 r. godz. 11.00

7

Chemii

19.10.2021r.

godz. 8.45

26.11.2021 r. godz. 9.00

14.03.2022 r. godz. 11.00

8

Fizyki

20.10.2021r.

godz. 8.45

29.11.2021 r. godz. 9.00

15.03.2022 r. godz. 1100

9

Języka niemieckiego

21.10.2021r.

godz. 8.45

30.11.2021 r. godz. 9.00

16.03.2022 r. godz. 11.00

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów z poszczególnych przedmiotów  znajdują się na stronie:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022/

 

Zachęcamy uczniów do udziału w konkurach przedmiotowych.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

  

 INFORMACJA W SPRAWIE REGULAMINU FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

 Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych . Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS został sporządzony Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w czasie epidemii COVID-19, który obowiązuje od 1 września 2021r. Regulamin ten został wysłany uczniom, rodzicom i nauczycielom w wiadomości przez e-dziennik. Znajduje się również na szkolnej stronie w zakładce Dokumenty szkoły. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią regulaminu oraz przestrzeganie zasad w nim zawartych.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2020/2021

 

 Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021r.  Składał się z 3 części: języka polskiego, matematyki,  języka angielskiego. Zestawienie średnich  wyników przedstawia się następująco:

 

język polski

 kraj: 60 %

 województwo śląskie: 61 %

 powiat częstochowski: 63 %

 SP w Starczy: 69 %,  stanin 7 - wysoki

  

 matematyka

 kraj: 47%,

 województwo śląskie: 47%

 powiat częstochowski : 49%

 SP w Starczy: 49%,  stanin 6 - wyżej średni

 

  język angielski

 kraj: 66%

 województwo śląskie: 67%

 powiat częstochowski: 65%

 SP w Starczy: 67%,  stanin 6 - wyżej średni

 

Gratulujemy ósoklasistom osiągniętych na egzaminie wyników. Życzymy aby spełniły się Wasze marzenia związane z wyborem szkoły ponadpodstawowej.

 

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII I RODZICÓW

 

Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2021/2022) dostępny pod linkiem:

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

Informator ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras