Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Od 26 października do 29 listopada 2020r.  uczniowie klas  IV-VIII uczą się w trybie zdalnym. Od 9 listopada do 29 listopada 2020r. na nauczanie zdalne przeszły również klasy I-III. W tym czasie wszystkie zajęcia są realizowane zgodnie obowiązującym planem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W naszej szkole głównym  środkiem komunikacji jest e-dziennik, w którym nauczyciele planują lekcje zdalne, wysyłają materiały dydaktyczne do lekcji oraz linki do logowania się na lekcje online (odbywające się w aplikacji Zoom).

 

Szczegółowe zasady organizacji zdalnego nauczania zostały zawarte w "Regulaminie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Regulamin ten znajduje się w zakładce: Dokumenty szkoły.    

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW Z KLASY VIII 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, szkoła na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli umożliwi ósmoklasistom konsultacje indywidualne lub w grupach (do 5 osób) w zakresie przedmiotów-język polski, matematyka, język angielski.

Prosimy o kierowanie wniosków bezpośrednio do nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

Terminy ewentualnych konsultacji: 

Z języka polskiego - piątek 15.00-15.45 

Z matematyki  - czwartek 15.00-15.45 

Z języka angielskiego - wtorek 15.00-15.45

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

Od poniedziałku 9.11.2020r. szkolna biblioteka będzie czynna wg harmonogramu: 

Poniedziałek: 9.00-14.00 

Wtorek: 9.00-14.00 

Środa: 9.00-14.00 

Czwartek: 9.00-14.00 

Piątek: 9.00-14.00

 

PEDAGOG SZKOLNY-Pani Tatiana Żak 

Od poniedziałku 9.11.2020r. dyżury pedagoga  będą odbywać się według harmonogramu: 

Poniedziałek: 11.40-12.25
                             13.25-14.10

Wtorek:   11.40-12.25

Środa:     8.00-8.45
Czwartek: 9.40-10.25
Piątek: 10.40-11.25
               11.40-12.25 

Kontakt z pedagogiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub  e-mail:  t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

PSYCHOLOG SZKOLNY - Pani Iwona Bołtuć 

Od poniedziałku 9.11.2020r. dyżury szkolnego psychologa  będą odbywać się według harmonogramu: 

Czwartek: 8.00-9.35

Piątek: 10.40-14.10

Kontakt z szkolnym psychologiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub e-mail:   i.boltuc@szkolystarcza.szkolnastrona ,  nr tel. 343140305 lub bezpośrednio w szkole.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

 w roku szkolnym 2020/2021

 

Harmonogram wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 

Lp

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z:

Stopień pierwszy

(szkolny)

Stopień drugi

Stopień trzeci

1

Języka polskiego

12.11.2020r.

godz. 9.00

19.11.2020r.

godz. 9.00

18.02.2021r.

godz. 11.00

2

Matematyki

10.11.2020r.

godz. 13.00

20.11.2020r.

godz. 9.00

19.02.2021r.

godz. 11.00

3

Języka angielskiego

9.11.2020r.

godz. 12.00

23.11.2020r.

godz. 9.00

22.02.2021r.

godz. 11.00

4

Historii

9.11.2020r.

godz. 9.00

24.11.2020r.

godz. 9.00

23.02.2021r.

godz. 11.00

5

Biologii

12.11.2020r.

godz. 9.30

25.11.2020r.

godz. 9.00

24.02.2021r.

godz. 11.00

6

Geografii

13.11.2020r.

godz. 9.45

26.11.2020r.

godz. 9.00

25.02.2021r.

godz. 11.00

7

Chemii

6.11.2020r.

godz. 9.00

27.11.2020r.

godz. 9.00

26.02.2021r.

godz. 11.00

8

Fizyki

7.11.2020r.

godz. 9.00

30.11.2020r.

godz. 9.00

1.03.2021r.

godz. 11.00

9

Języka niemieckiego

8.11.2020r.

godz. 9.00

1.12.2020r.

godz. 9.00

3.03.2021r.

godz. 11.00

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz młodzież do wzięcia udziału w

VII Powiatowym Konkursie Recytatorsko- Poetyckim, pt. „Poeci Regionu Częstochowskiego”.

więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

PORADY DLA RODZICÓW:

 

  RODZICU:

-unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)

 

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;

 

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

 

-jeśli osoba wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 

 

-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.

 

 

 

 

               

 

 

 

 

e-mail t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl