Strona Główna

Jesteś tu: » Strona Główna

 

 INFORMACJE 


 

         W związku z panującą obecnie w Polsce pandemią COVID-19 i związanym z tym reżimem sanitarnym, 26 czerwca 2020r. nie było w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy uroczystego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odbierali świadectwa zgodnie z harmonogramem i regulaminem  wydawania świadectw.

 

          Gratuluję serdecznie wszystkim uczniom, którzy otrzymali świadectwa promocyjne do następnej klasy oraz uczniom klasy VIII, którzy ukończyli szkołę podstawową.  Ogromne podziękowania kieruję do Rodziców, Nauczycieli  i Pracowników szkoły za współpracę podczas całego roku szkolnego. Zachęcam Wszystkich do zapoznania się z informacją podsumowującą działalność dydaktyczno-wychowawczą  szkoły, która została wysłana 26 czerwca br. przez e-dziennik. 

 

          Życzę bezpiecznego i udanego wypoczynku podczas wakacji!

 

 

 

 Z poważaniem

 Dyrektor szkoły

 Aldona Huras


 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW kl VIII, RODZICÓW I NAUCZYCIELI


    Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w:


 -prezentacji dotyczącej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:


prezentacja rekrutacja 2020 -harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz terminarzu postępowania rekrutacyjnego:


 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - komunikat_MEN

 

 Terminy postepowania rekrutacyjnego 2020-2021

 

 


    Ósmoklasiści, podczas podejmowania decyzji co do dalszej drogi kształcenia i wyboru szkoły ponadpodstawowej, warto skorzystać z "Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckego, lublinieckiego, myszkowieckiego (rok szkolny 2020/2021), który znajduje się na stronie RODN  "WOM" w Częstochowie:


 https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

 

      W Informatorze dokonano aktualizacji w zakresie:

-harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

-zasad przeprowadzania egzaminów w 2020r.-regulacje prawne,

-przygotowania do egzaminów zewnętrznych-wytyczne MEN, CKE i GIS.

 


 

 

PORADY DLA RODZICÓW:

 

  RODZICU:


-unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)

 

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;


-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;


-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;


-jeśli osoba wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 


-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 


  

 


 

Pliki do pobrania